Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde set fra vest
.
gravstedet på højen
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
391417
Sted- og lokalitetsnummer
090420-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Stensgaard hovedgaard m. Millinge og Østerby byer matr.nr. 1d (Hanneslund). Tingl.: 2/10 1893, kammerh., hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde. 1/4 1948 Afmærkn.: MS, 1893 ved adjunkt Boesen. Rundhøj, 1,3-1,4 x 9-10 m, tæt op til sb. nr.15 (3914-16). 1 randsten ses. Bevokset med enkelte bøge, i skov.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille rundhøj af samme størrelse og udseende som 3914:16, der ligger 1,5 m N for denne. 1 fodkranssten i N. 1-2 m SØ for højens centrum er i 1956 anlagt et gravsted for Stengårds ejer indtil da. På gravstedet, der stadig plejes og pyntes med gran og en frisk krans, er opsat en gravsten i rød granit med kors og tekst i bronzebogstaver: "Godsejer, bogforlægger Michael Thomas Hansen, * 17 september 1890 + 6 september 1956" Omkring graven er i en halvcirkel plantet en halv snes rhododendronbuske (nu 1-1,5 m høje), en enkelt kristtjørn, og (umiddelbart N for gravstenen) et par unge birke plantet inden for de sidste 3-4 år, støttet af et par forsvarlige plantepæle (jfr. fotos). SV for højene er opført en monumental herskabsvilla med tilsvarende, parklignende haveanlæg, dog ikke af ganske ny dato. Iflg. blåt kort skulle M.S. være opsat på begge høje. M.S. ses kun på 3914:16 og står her på selve højen, hvor den ikke umiddelbart kan opfattes som gældende begge højene. Da der ingen M.S. findes på nærværende høj, er det muligt (forudsat den lidt tvetydige angivelse på det blå kort er forstået rigtigt) at M.S. er fjernet i ny tid, muligt i forbindelse med gravstedsanlæggelsen. Mål: 1,4x11x11 m.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet med gravsten og rododendron.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links