Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34143
Sted- og lokalitetsnummer
080603-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

En høj, "Harrishøj", tværmål 20-22 m i øst-vest, i nord-syd ca. 12 m, højde 2,50-2,75 m. Den sydlige del af højen sløjfet ca. 1880, mens den nordlige fod krydses af sogneskellet. Græs- klædt.

Undersøgelseshistorie

1882
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Harrishøj" (Matrnr. 3) har været rund, c. 65 Fod i Tværmaal, men for c. 15 Aar siden sløjfedes den sydlige Del af Højen (nu 65 Fod fra ØSØ-VNV, 45 Fod fra NNØ-SSV), og der gravedes en Gang midt gennem Højen, hvorved der "5 Alen" dybt fandtes paa den naturlige Jordbund "en Urne", omgiven med Flintesten. I Urnen laa "Kobbersager" mellem Benene. I Højen, og ved Pløjning mærkes Randsten udenom, navnlig uden for den sløjfede Dels Plads, medens den nordlige Fod af Højen staar under den tilstødende Lods Hegn. Bevoksning: 1984: Græs
1892
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj, Harrishøj. Ca. 1880 er den sydlige del af højen sløjfet, mens den nordlige fod krydses af sogneskellet. Højens tværmål er nu 20-22 m i øst-vest, i nord-syd ca. 12 m. Højde 2,50-2,75 m. Græsklædt.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Harrishøj", stor hvælvet høj, græsklædt. Højtoppen flad. Et bredt dige med levende hegn støder op til højens østside, og fortsætter mod vest. Mod nord er højen stejl, ant. afgravet i gammel tid. Højen syner ganske velplejet. Mål: 3x14x18 m. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links