Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde set fra øst
.
Lodnehøj samt Harrtislevgård set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33141
Sted- og lokalitetsnummer
080608-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

En stor gravhøj, "Loddenhøj", ca. 25 m i tværmål, 4 m høj. I toppen et større eftergroet hul, (der næppe er ført til bunds). Skal være åbnet fra sydsiden ca. 1840, da et stenkammer fand- tes. Dele af højen er bevokset med træer.

Undersøgelseshistorie

1845
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydøst for Gaarden ligger en Gravhøj, "Lodnehøj" kaldet, c. 80 Fod i Tværmaal, c. 13 Fod høj. Den er c. 1840 udgravet (aabnet fra Sydsiden). Der fandtes et Stenkammer, hvori en Stenkammer og en Urne med Ben og Aske (?). "Hammeren" indsendtes gennem VS til Museet (11607). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor gravhøj, Loddenhøj, ca. 25 m i tværmål, 4 m høj. Skal være åbnet fra sydsiden ca. 1840, da et stenkammer fandtes. Nu ses i toppen et større eftergroet hul. Dele af højen er bevokset med træer. Det omtalte hul er næppe ført til bunds.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor kuplet høj, græsklædt med opvækst af tjørnekrat. I NV ses en randsten. I den østlige højside en rævegrav, beboet. I højtoppen et meget stort 1,8 m dybt krater gravet i gammel tid. Nærmest vifteformet ca. 7 x 12 m. I krateret mod syd endnu en rævegrav. Mål:4,5x23x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen markerer sig smukt i landskabet og ses tydeligt fra landevejen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links