Højen set fra øst
.
Højen set fra vest
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411117
Sted- og lokalitetsnummer
230102-111
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rabens nr. 13. Ejerlav: grundbog Brandsbøl, bd. I, bl. 95, art. 95, krtbl. 5, prcl. 110/34 Dyssekammer, anbragt midt i overpløjet højs top, og orienteret N-S. Øst- og vestvæggen består hver af en 2 m lang stenblok, nord- og sydenderne kan ikke ses (formentlig på grund af nedtrådt jord. Der dyrkes mod øst helt hen til sidestenen og mod vest næsten til sidestenen. Nord og syd for kisten er fra 0,5 - 2 m bredt udyrket areal. Der bør ikke dyrkes så tæt til kisten og man kunde roligt frede 5 m udenom). Fredningen omfatter et areal på ca. 20 kvadratmeter i toppen af den overpløjede høj, idet en strimmel jord på 1m's bredde rundt om dyssekammeret er indbefattet i fredningen (iflg. den gamle deklaration).

Undersøgelseshistorie

1933
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKammeret fredet.
1934
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKammeret tømt for jord og småsten. Det består af 2 op til 2,5 m lange sidesten og en endesten mod S. Nordgavlen består af en opstabling af mindre sten i et par lag.
1934
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, anbragt midt i overpløjet højs top, og orienteret nord-syd. Øst- og vestvæggen består hver af en 2 m lang stenblok, nord- og sydenderne kan ikke ses. Fredningen omfatter et areal på ca. 20 m2 i toppen af den overpløjede høj, idet en strimmel jord på 1 m's bredde rundt om dyssekammeret er indbefattet i fredningen. M.S. står nord for kisten og på højtoppen.[i Sb.-teksten angives højen 1955 at være 2 x 28 m].
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 3: Dyssekammer (rød) fredlyst 1933, s. bilag.
1956
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammeret var fyldt med sten og affald, der efter påtale blev fjernet af ejeren.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links