Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39135
Sted- og lokalitetsnummer
080207-10
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

En lav rund høj, ca. 13 m i tværmål. I en stor udgravning midt i højen ligger et aflangt, i N-S ca. 2,50 m langt sten- sat kammer, 1,50 m bredt. En sten står i kamrets sydende, mens en anden er borttaget. I østsiden 2 bæresten, i vest- siden 1 bæresten, mens en anden er borttaget. I nord 1 bæ- resten. I alt 5 bæresten bevaret. Dæksten mangler. Højen er skovbevokset, ved det sydlige bryn af en lille skov.

Undersøgelseshistorie

1860
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lav rund Høi, 40' i Tværmaal. Midt i Høien er en stensat Grav. 5' 8" dyb. Mod Syd er to Sidestene, mod Nord en Sten, en er borttaget, mod Øst er en Sten, og mod Vest en Sten, en maa her borttaget. Graven 7' 10" lang, 5' bred. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1897
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lav, rund høj, ca. 13 m i tværmål. I en stor udgravning midt i højen ligger et aflangt, i n.-s. ca. 2,50 m langt stensat kammer, 1,50 m br. En sten står i kamrets sydende, mens en anden er borttaget. I østsiden 2 bæresten, i vestsiden 1 bæresten, mens en anden er borttaget. I nord 1 bæresten. I alt 5 bæresten bevaret. Dækstenen mangler. Ved det sydlige bryn af en lille skov. Højen er skovbevokset.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med et polygonalt (dog tilnærmet rektangulært) dyssekammer, der indvendig måler 2,3x1,3 m og er orienteret SV/NØ. Det er sat af meterhøje bæresten: i SØ 2, i SV 1 (1 mangler i V-hjørnet), i NV 1 (1 mangler i N-hjørnet) og i NØ 1. Kammeret skæmmes af grene, plasticfolie og nogle stumper asbest-bølgeplader, alt fra en nu sammenstyrtet hule. I den nordvestlige højfod en enkelt randsten. Mål: 2x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i sydkant af gammel stævningsskov ud mod græsgang. Vil ved pleje kunne blive et seværdigt lille fortidsminde, ikke mindst i samspil med de smukke og stemningsfulde omgivelser. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links