sf SØ
.
sf Ø
.
sf N
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19011
Sted- og lokalitetsnummer
180903-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Overvågningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Hesthøj" ved Borgbjerg fyr, diam. 21-22 m, højde ca. 3,5-4 m. Toppen affladet. Her stod tidligere en stor flagmast; nu (1944) nedtaget af tyskerne, der i stedet har opført en observations- post samt gravet skyttegrave og skydestillinger i top og sider. Beskadigelserne kan dog nogenlunde let udbedres. På vestsiden en mindestøtte. Græsklædt. Ved fr.dm's besigt. 7-8-55: Højen udbedret; flagmast rejst påny. 2003 - tilføjelse vedr. tekst på mindesten: Øverst: TIL ERINDRING OM Nederst: FREDERIK DEN SJETTES Besøg på Bovbjerg 21. juni 1826 og 23. juni 1830

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links