Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280717
Sted- og lokalitetsnummer
170802-99
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 20 m. Toppen flad og i dens østre side et hul ca. 2 x 2 m stort og 0,2 m dybt (der blev gravet af smeden ca. 1915, mange store sten kom da frem). Siden mod øst lidt afgravet. Græsgroet med løvtræer og en fyr. NMI: ... et hul ca. 2 x 2 m stort og 0,7 m dybt. .....

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1.5 x 15 M. Toppen affladet. Her fundet 5 Brudstykker af et Bronzesværd, som 2/10 1850 indsendtes til Museet (Mus. Nr. 11302). Beplantet med Fyr og Gran. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 20 m. Toppen flad og i dens østre side et hul ca. 2 x 2 m stort og 0,7 m dybt. (Der blev gravet af smeden ca. 1915, mange store sten kom da frem). Siden mod Ø lidt afgravet. Græsgroet med løvtræer og en fyr.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, affladet top med firkantet tilgroet hul, ca. 2 x 2 m., 0,5 m. dybt, i østdel, østsiden noget afgravet, tilgroet, dyregrav i østside, bevokset med græs og egetræer for enden af gl. levende hegn i ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links