Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280720
Sted- og lokalitetsnummer
170802-106
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 30 m. I top stort hul ca. 5 m i diam. og 1,8 m dybt, alt dog til- groet. (En lærer Baggevold gravede o. 1900 det store tophul og fandt nogle lerkarskår, der var flere læs sten). Lynggroet i hede.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.0 x 18 M. Udgravet af Lærer Baggevold. I Toppen en stor Nedgravning til Bund, hvoraf talrige større Sten opkastede. Fundet en Stridsøkse af Sten (?). I den opkastede Fyld henlaa Skaar af en Urne og brændte Ben. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 30 m. I top stort hul ca. 5 m i diam. Og 1,8 m dybt, alt dog tilgroet. (En lære Baggevold gravede o. 1900 det store tophul og fandt nogle lerkarskår, der var flere læs sten). Lynggroet i hede.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj , som fritekst, dog mindre i diameter. Rævegrav i tophul. Bevokset med lyng og lidt græs samt løvkrat i tophul. Beliggende i lille hedestykke i ager. Spredte marksten ved højfod. Sammen med 2907:18,19. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumHøj, 3 x 20 m. På naturlig højning. Plyndringshul måler 4 x 3 m og 2 m dybt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links