Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140457
Sted- og lokalitetsnummer
110106-143
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 18 x 4 m. Svært brud i top og SØ-side. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMellemstor Jordhøi, stærkt gravet i mod Øst. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, 18 m. i Tværm., 4 m. h. I Top og SØ-Side svært Brud, 5.5 m. vidt, 2 m. d., aabent mod SØ. Heri ses en Sidesten af en Gravkiste, der har vendt i Ø-V. Græsgroet i Ager. E. 1877: Mellemstor, stor Gravning mod Ø. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 18 x 4 m. Svært Brud i Top og SØ-Side. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFragment af en flintdolk, som blev fundet på marken 10 m øst for sb. 142 og 143.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. På kanten langs det gamle brud i toppen mangler bevoksning, og der har engang været ild i græsset. Det vil gro til af sig selv. Overfladen er ujævn, med rævegrave. Enkelte rydningssten ved foden. Det ville pynte, hvis man kunne slippe af med ræven. Cf. i øvrigt 1404.53. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer, delvis beliggende i læbælte. Træerne i læbæltet hindrer indblik til højrækken fra hovedvej All vest for højene.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links