Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
15104
Sted- og lokalitetsnummer
120814-90
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rævehalegård, matr.nr.1a: Høj i skel til matr.nr.3b af Dybvad Mølle. Høj, 1,6 x 6 m, græsgroet i skel, toppen afgravet. I midten hulning, 0,5 x 2 x 3 m.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som måler 0,9 x 8 x 7 m. Lav høj i kanten af granplantage, bevokset med græs og løvtræer. I toppen mod vest en flad, ældre, tilgroet nedgravning på 1 x 1 x 0,8 m. I toppen mod øst en nedgravning 2 x 1,5 x 0,8 m. På dette sted har været en ældre tilgroet nedgravning, som iflg. ejeren er blevet udvidet af nogle drenge i efteråret 1981, således at den står rektangulært og med lodrette sider. Ejeren har fyldt jord tilbage i hullet. Skaden fra 1981 er tidligere anmeldt til VMÅ af ejeren. Hullet burde fyldes helt op således at der ikke sker yderligere skade. Lige øst for højen ligger en mindre, tilgroet grusgrav, der har fjernet ca. 2 m af højen. Denne grusgrav er etableret før 1954, hvor den nuværende ejer overtog gården. Grusgraven er ved at blive opfyldt af ejeren. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2001
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumUundseelig høj i skel mellem plantage og ager. Helt overgroet i æble, mirabel og eg. Potentiel godt vue mod Ø. Kan nemt overses.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links