Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140364
Sted- og lokalitetsnummer
110112-74
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, en af "Kalkovnshøje", 15 x 2 m. Toppen affladet, stor sænkning mod SV; foden overpløjet i N og S. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKalkovns Høie [E. nr. 9 og 10, svarer til sb. 74 og 73], den sydlige forsvunden, den nordlige ret anselig, udgravet og ødelagt. I Siden af den ene af Kalkovnshøiene (9-10) er funden en større Kampesten med en Fordybning midt i, 7 Tommer i Tværmaal, 2 1/2 Tomme dybt. I Aabningen skal være Funden en Flintstenskugle med ru Overflade og af 2 3/4 Tommers Diameter. Flere (mindst fire) lignende Stene ligge paa Koustrup Mark og ere til Museets Raadighed [skitse i sognebeskrivelsen].
1877
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Flintkugle, som skal være fundet i en ca. 18 cm stor rund fordybning i en større sten.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høj, 18 m. i Tværm., 2.5 h. I Top mod Ø. fladt, tilgroet Brud, 2.5 m. vidt. I Side mod SV tilgroet Skaar, dybt, 2.5 m. vidt. Ved Fod mod NV 6-8 store Sten: Side- og Dæksten af Bronzealders Gravkiste. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Den ene af 'Kalkovnshøje', ret anselig, udgravet og ødelagt. - I Siden skal iflg. E. være fundet en Dørstolpesten (se Tegning hos E.). I Aabningen paa Stenen skal være funden en Flintkugle (identisk med A 3011).
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Kalkovnshøje", 15 x 2 m. Toppen affladet. Stor Sænkning mod SV, Foden overpløjet i N og S. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet med træer og buskads. I ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links