Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28073
Sted- og lokalitetsnummer
170802-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vindmølle, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Kilhøj", 1,5 x 18 m. Godt et par meter af NØ-side bortgravet mod vej; over- fladen ujævn og hullet, men alt tilgroet. Højspændingsmast på toppen. Græs- groet med buske. Matr.nr. 6a, 6f og 7a: høj i skel til matr.nr. 5b, Ure. NMI: Den ligger ingen i vejen for.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, "Kilhøj". Har baaret en Mølle. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Kilhøj", 1,5 x 18 m. Godt et par m af NØ side bortgravet mod vej. Overfladen ujævn og hullet, men alt tilgroet. Højspændingsmast på toppen. Græsgroet med buske. (Den ligger ingen i vejen for). Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKilhøj , som fri tekst. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer. I ager op mod granhegn. Op mod sydfod større dynger jord og marksten. Højen er totalt gemt i krat. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum2,5 x 16m ca fordybning i top og ind fra sydsiden. Stor sten på sydsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vindmølle

De ældste vindmøller var udformet som stentårne med vindfang, der var fastindstillet efter hovedvindretningen. I Europa blev vindmøller introduceret på korstogenes tid, og i 1100-tallet udvikledes i Normandiet den såkaldte stubmølle af træ. Denne type nævnes første gang i Danmark i gavetestamenter fra 1259 og 1261; de ældste bevarede er Brundby Mølle (ca. 1600) på Samsø og Bechs Mølle på Bornholm (ca. 1630). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links