Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292358
Sted- og lokalitetsnummer
030403-91
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Faarevejle/Riis byer, matr.nr. 16c. På bakketoppen Kløvbjerg en nærmest rektangulær stensætning 5,90 m N-S x 2,5 - 3,8 m bred, dannet af mindst 23 sten. Inden for stenkredsen mange mindre sten. Stenkredsen ligger i et udyrket område med krat og gamle fyrretræer.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kløvbjerg" en til Dels ryddet Høj, i hvilken der er fundet en stensat Gravkiste godt af Mandslængde i Retningen V-Ø, 1 Al. 7" br, lidt af den staar endnu tilbage. Enkelte flade Stene laa paa Bunden, og derpaa fin sortsmuldret Jord, men der fandtes forøvrigt intet. Oven i Højen stod en Urne med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet.
1978
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå bakketoppen "Kløvbjerg" en nærmest rektangulær stensætning 5,90 m NS - 3,8 m bred, dannet af mindst 23 sten. Indenfor stenkredsen mange mindre sten. Stenkredsen ligger i et udyrket område med krat og gamle fyrretræer.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStensætning, 0,3 x 5,9 x 3,8 m, orienteret ØNØ - VSV, BEMÆRK : ændret orientering ! Trapezoid, længde ØNØ-VSV 5,9 m, bredde 2,5 - 3,8 m. Består af en ramme af sten, ved mit besøg sås ca. 20 sten, ifølge fredningsbeskrivelsen er der mindst 23 sten. Området indenfor rammen er fyldt op med jord og sten. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links