Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292359
Sted- og lokalitetsnummer
030403-98
Anlæg
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Tegl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Fårevejle og Ris byer, matr.nr. 17a. Stenkiste i skrænt. Stenkisten er 2 m lang og orienteret SØ-NV. I nordsiden ses 4 bæresten, 1 bæresten i hver kortside. Kistens sydside er skjult i en lav skrænt. Af bærestenen er op til 60 cm synlige. Kisten er dækket af 2 store heller, den østlige måler 1,15 x 0,80 x 0,50 m, men er knækket i 2 stykker. Den vestlige måler 1,15 x 0,80 x 0,25 m. Kammeret jordfyldt med en rævegang. 4 m øst for stenkisten findes en formodet teglovn, der er omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Lodden ligger 3 Høje [sb.96-98], den ene Teglhøv kaldet [mulig sb.96], der har været meget stenfyldt, er for største Delen bortgravet. Paa Højen nordøstligst derfor [sb.97?] siges Kirken at skulle have ligget før den fik sin nuværende Plads. Der findes vel Teglstumper paa Højen, men de ere vistnok førte ud fra Gaarden for at tjene som Mergel. Den tredje Høj er overpløjet [sb.98?].
1910
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAlle [sb.96-98] sløjfede.
1978
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkiste i skrænt. Stenkisten er 2 m lang og orienteret SØ-NV. I Nordsiden ses 4 bæresten, 1 bæresten i hver kortside. Kistens sydside er skjult i en lav skrænt. Af bærestenene er op til 60 cm synlige. Kisten er dækket af 2 store heller, den østlige måler 1,15 x 0,80 x 0,15 m, men er knækket i 2 stykker. Den vestlige måler 1,15 x 0,80 x 0,25 m. Kammeret jordfyldt med en rævegang. 4 m øst for stenkisten findes en formodet teglovn, der er omfattet af fredningen.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste, 0,6 x 2 x 1,2 m, orienteret NV-SØ. Kisten er fremkommet i en afgravet ca, 1,5 m høj skrænt, ingen tegn på høj. Mod NV ses 2 gavlsten, den ene faldet ind i kammeret. Mod NØ 4 bæresten samt en indkilet sten, mod SØ en gavlsten. SV-siden er skjult i jorden. To dæksten, den østlige 1,15 x 0,80 x 0,20 m, knækket i 2 stykker, den vestlige 1,15 x 0,80 x 0,25 m. Bærestenene rager ca. 0,5 m op over jorden. Kammeret delvis jordfyldt. Ca. 6 m SØ for kisten en formodet teglovn, bestående af en samling kampesten og nogle teglsten, der delvis synes fejlbrændte. Ovnen er omfattet af fredningen.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links