Fortidsminde set fra vest, detail
.
Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41141
Sted- og lokalitetsnummer
090417-12
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/11 1893 (Hofjægerm., Baron A. Berner Schilden Holsten til Holstenshus) Anseligt, smukt dyssekammer, "Klokkestenen", orienteret NV-SØ. 1 sten for hver ende, 2 for hver af siderne. Omgivet af ganske lav jordhøjning, diam. 4,5-5 m. Græsklædt i en lille lund.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnseligt, fritstående dyssekammer "Klokkestenen", ca Ø/V orienteret, på lav jordhøjning i smukt lille anlæg m. højstammede elmetræer. 5 bæresten: 2 i hver side, 1 i V-gavl. 1 svær tærskelsten i kammeråbning mod Ø. 1 stor dæksten, hvis klang (ved slag med den til formålet fremlagte marksten) har givet dyssen navn. I dækstenens Ø-flade ses 5-6 store, skålformede fordybninger fremkommet ved slag for at frembringe klangen. Ca 5 m V for dyssen er i markskel sat et skilt med påskriften "PRIVAT OMRÅDE". Dette, sammen med et lignende ved markvej Ø for anlægget er vel ikke helt lovmedholdeligt med skønnes berettiget under hensyn til stedets betydelige besøgsintensitet og er derfor ikke påtalt. 4 bænke på jordgravede stolper, sat omkring dyssen ca 5 m fra kammeret, er mere end 5 år gamle. Kammeret måler indvendig 1,8x1,2 m. Mål: 2,7x7x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et i sig selv smukt dyssekammer, monumentalt og beliggende højt, med meget fin udsigt mod N. Øens væsentligste "seværdighed", meget besøgt. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2011
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerPå liggeren ses 39 skåltegn, hvoraf nogle er store og dybe. Disse holdes ved lige af besøgende, der banker heri for at få stenen til at sige som en klokke. Skåltegnene er dokumenteret og opmålt.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links