Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34087
Sted- og lokalitetsnummer
190101-63
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Vejle amt har i 1995 konstateret, at ejerlav, matr.nr, kommune og nyt amt er ændret. Der er ikke foretaget omtinglysning. Høj, "Kongsbjerg", meget anselig, 5-5,5 x 20-24 m. Står med stejlbrink (2-2,3 m. høj) mod Ø og SØ. Indbygget i østsiden en mindre, gammel, muret kartoffelkælder. Sneglegang til top- pen fra NØ, ujævn overflade. Umiddelbart op til brinken i N og SØ er opført diverse skure. Bevokset med græs og mange træ- er, i plantning.

Undersøgelseshistorie

1890
Genstand givet til museum - Museet på KoldinghusInventarnr. MKH O. 418-423 fundet en i gravhøj på "Kongsbjerggårds" mark (sb. 51-60 og sb. 63). MKH O. 418 skulle være fundet i en gravhøj på "Kongsstedgårds" mark [muligvis en fejlagtig lokalitetsoplysning]. Alle genstandene blev erhvervet / købt samlet til MKH af J. O. Brandorff d. 24/8 1890.
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Beplantet, i Have.
1928
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. N01 (v. H. C. Broholm) og Thure Schachner, ang. fund af en urne i toppen af en gravhøj. Gravhøjen lå i et hjørne af selve gården, "Kongsbjerggård" - ejet af Laur. Jensen, direkte ved Kolding Ribe vej nær nedkørslen til Lunderskov By. Højen var ca. 6 m. høj og 25 m. i diameter. Den var beplantet og kanterne noget afgravede, bl.a. fandtes et vognskur anbragt i højens ene side. Urnen (FRJ) med indhold samt løse skår af overdelen blev afsendt til N01. (NM C 23445).
1936
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM C 23445.
1936
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen beset Sept. 1936. Den er ikke egnet til Fredning, da den er beskadiget med store Afgravninger af Siderne, ved Anbringelsen af et Vognskur og en Kartoffelkælder. Ejeren vilde tilmed gerne have en Erstatning, hvis der skulde foretages Fredlysning.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Kongsbjerg", meget anselig, 5 - 5.5 x 20-24 m. Står med stejlbrink (2-2.3 m. høj) mod øst og sydøst. Indbygget i østsiden en mindre, gammel, muret kartoffelkælder. Sneglegang til toppen fra nordøst, ujævn overflade. Umiddelbart op til brinken i nord og sydøst er opført diverse skure. Bevokset med græs og mange træer, i plantning.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kongsbjerg". Høj. Meget anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Ingen ændringer til det bedre. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, delvis fjernelse, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links