Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
190925
Sted- og lokalitetsnummer
130808-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Hus (evt. med stald), Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Kogegrube, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 1951 f.Kr.)

Original fredningstekst

En højrest, 11 x 2,75 m. Afgravet hele foden rundt, så kun højkernen står tilbage. Tidl. C-høj. Sløjfet. Ses som højning i græsmark (MBE, 19.01.2001)

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal udgravning - NationalmuseetUdgravning af højresten, der var afgravet i hele sin omkreds, men stadig målte 2,8m i højden og 10m i diameter. I NØ-delen fandtes en lille stensat NNV-SSØ orienteret grav (I) ca. 0,8m over undergrundsniveau. I graven fandtes brændte ben og en lille bronzepinzet. I østdelen fandtes ca. 0,8m over undergrundsniveau en i bunden stensat N-S orienteret grav (II) med en stenramme på ca. 0,4x1,25m. Inden for rammen lå et lag rene, brændte ben på gravens bundsten. Udgraveren antager, at graven oprindeligt har haft træbeklædning samt trædække. Centralt fandtes en vældig stendynge, der i toppen viste sammensynkning, og som dækkede en NØ-SV orienteret grav (III). Graven var stenfyldt og nedgravet 0,35m i undergrunden. Den målte indvendigt 0,65x1,75m og på bunden fandtes enkelte flade sten som udgraveren antager har været støtte for planker. Midt i graven fandtes en flintdolk med grebspidsen mod SV, to små flintpilespidser med odden mod NØ samt ubetydelige rester af en ravperle eller -knap. Den gravlagte har sandsynligvis ligget med hovedet i NØ med dolken paa bæltestedet og pilene og bue ved højre side.
2006
Planlagt byggeri/anlæg - Viborg MuseumPlaner om anlæggelse af maskinhal, hvor højen er registreret
2006
Museal prøvegravning - Viborg MuseumVed en prøvegravning forud for anlæggelse af en maskinhal fandtes resterne af en NNØ-SSV orienteret grav i undergrunden. Der er givetvis tale om den af Glob tidligere undersøgte centralgrav (III). Lige øst for denne grav fandtes 3-4 tagstolpehuller og 3-4 vægstolpehuller til et omtrent Ø-V orienteret toskibet langhus (midtsulehus), der ikke blev afdækket i sin helhed. I stolpehullerne kunne ses en del trækul. Ud fra placeringen og de tidligere oplysninger om højen er huset stratigrafisk ældre end højen. Lidt ØSØ for graven fremkom bunden af en ild-/kogegrube, der formodentlig har været placeret tæt ved højfodens SØ-del. Da anlægsarbejdet kunne flyttes bort fra de fundne anlæg blev videre undersøgelser opgivet.Det antages, at primærgraven og -højen bevidst er placeret, hvor huset har ligget og at der er en nær sammenhæng (og dermed datering) mellem hus og primærgrav.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links