Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310890
Sted- og lokalitetsnummer
170907-70
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 22 m. Større flad afgravning af vestre side, men iøvrigt er højen i gammel tid afgravet fra alle sider. Si- derne ujævne. I toppen et lille firkantet hul og en meter fra dette et lignende men mindre hul. Bevokset med græs og gyvel. I ager. (Af den forrige ejer Søren Olesen, far til de nuværen- de ejere fandtes i en stendynge et bronzesværd og en bronze- pålstav (Vejle Mus.: ?). Desuden fandtes 16 urner, hvoraf kun een bevaret og nu i Vejle Museum (Vejle Mus.: ?), mellem de brændte ben i denne urne lå en lille ringformet ravperle, og- så den i Vejle Mus.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. 72' i Tværmaal, 12' høi. Noget afgravet mod Vest.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 22 m. Større flad Afgravning af vestre Side, men iøvrig er Højen i gammel Tid afgravet fra alle Sider. Siderne ujævne. I Toppen et lille firkantet Hul og en Meter fra dette et lignende men mindre Hul. Bevokset med Græs og Gyvel. I Ager. (Af den forrige Ejer Søren Olesen, Far til de nuværende Ejere fandtes i en Stendynge et Bronzesværd og en Bronzepålstav (Vejle Mus:). Desuden fandtes 16 Urner, hvoraf kun én bevaret og nu i Vejle Museum (Vejle Mus:), mellem de brændte Ben i denne Urne lå en lille ringformet Ravperle, også den i Vejle Mus.)
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links