Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
211823
Sted- og lokalitetsnummer
140209-64
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest med gennemgravning fra SØ. (1986, MB) meget lidt tilbage.

Undersøgelseshistorie

1865
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenøkse, stærkt udvidet ved æg og nakke, fundet i årene 1860-65 sammen med nogle "mindre sjældne stensager" ved udgravning af en høj. (Antagelig fra sb. 64).
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er for størstedelen gjennemgravet fra Sydøst, og en Masse af dens Fyld er bortført. Af Stene sees kun et større Reststykke mod Sydøst. Stenene er udført af Højen og kløvet ved Kiler. Endskjønt Højens Brud neppe er 50 Aar gl [efter 1836], vides ikke noget om Fund. Sagnet melder, at der forhen hver Aften brændte Lys paa denne Høj, men da man 1825 fandt Guld i Nabohøjen [sb. 65], saa sees Lysene kun sjelden og blot for at lede Folk vild. Meddeleren, en gl Mand, har dog ikke selv seet disse Lys, men det kommer af "at han ikke troer paa saadant Papisteri". [[Ant. herfra Stenøksen A 12344. 389/94]] [[Fredet.]]
1894
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenøkse, stærkt udvidet ved æg og nakke, fundet i årene 1860-65 sammen med nogle "mindre sjældne stensager" ved udgravning af en høj. (Antagelig fra sb. 64).
1894
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 389/94. Sb. 14.02.09-64. NM A 12344. Korrespondance af d. 11/7, 14/7 1894 ml. Emilie Langhoff og N01. Ang. NM A 12344. Fundet i årene 1860-65 "sammen med nogle mindre sjældne stensager ved udgravning af en kæmpehøj i Lyngby sogn ved Grenå", hvor anmelders fader i årene 1856-70 var sognepræst og seminarieforstander. Højen lå på højre hånd af vejen mellem Lyngby og Nygård omtrent midtvejs.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest med Gennemgravning fra SØ.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2118:23, Status: C.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeget lidt tilbage af højen.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links