Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28302
Sted- og lokalitetsnummer
010411-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stor rundhøj, diameter 18 - 20 m, højce 2,5 - 2,8 m, toppen affladet, hvorpå er stort forfaldent lysthus. Bevokset med træer og buske. En sti fører fra vejen i øst op til toppen.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Lyngebæksgaard, Matrno.1, tilhørende Godseier Treshow, ligger der Sydøst for Gaardens Bygninger en Høi, hvorpaa et lysthuus er opført, den ere rimeligviis en Gravhøi, men dens virkelige Dimensioner kan ikke opgives. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Rundhøj, Diam. 18-20 m, H. 2,5-2,8 m, Toppen affladet, hvorpaa et stort forfaldent Lysthus. Bevokset med Træer og Buske. En Sti fører fra Vejen i Ø op til Toppen.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2,5 x 18,0 x 18,0 m. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Lysthus på toppen iflg. blå kort forlængst fjernet. På højtoppen en rektangulær granitplade, 1 x 1,25 m. stor, formentlig dække over urnekammeret (F 53-604). Bevokset med 3 gamle løvtræer på højsiderne, hvortil tæt løvkrat på især Ø- og S-side, men også noget på V- og N-side. Græs på topflade og tildels på V-side. Lette slidskader efter færdsel på N- og V-side. Beliggende højt på bakke, frit i ager op mod levende hegn. Monumentalt beliggende, synlig fra Strandvejen. Bør derfor ryddes for krat. De 3 gamle træer bør bevares. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv og ikke offentligt tilgængelig. Monumentalt beliggende, synlig viden om. Bør derfor saneres for skæmmende bevoksning. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links