4895 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35224
Sted- og lokalitetsnummer
030208-35
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Møllehøj, runddysse 1 x 12 m. 20 randsten. Af kammer kun 1 bæresten på plads, samt 3 store spredtliggende sten. Be- plantet.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Runddysse. Jordhøien er 40' i Diameter og 4' høi. Af Randstene findes endnu 21, toppede og middelstore. Af Kammeret staa endnu en indvendig flad 4' høi og 3' bred Steen i Retn. Ø-V. Nord for Kammeret findes en stor 6 1/2' lang og 4' bred Steen, der maaske har hørt til Kammeret. Monumentet ligger paa fladt Terrain. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Møllehøj", Runddysse, 1 x 12 m., 20 Randsten, af Kamret kun 1 Bæresten paa Plads, samt 3 store spredtliggende Sten. Beplantet.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Møllehøj". Runddysse (lavere og bredere end tidligere beskrevet), 1,2 x 16,0 x 16,0 m. Højen måler ca. 0,7 x 16 x 16 m. (god pløjeafstand) og har 2 randsten, nogle ret tilgroede. Ejer sagde, at den også blev kaldet "Tingstedet" til den nedlagte landsby "Blæsinge" ved broen mod Ø. Lidt SV for midten ses 2 (udvæltede bære?-) sten med lavning mod SV, hvor der ligger 1 større sprængt stenstykke (fra dæksten??). S for denne står 1 bære(?)sten med kilehuller i ØV-lig retning - vistnok alle sekundært placeret. 3 m. NØ herfor rager 1 større sten ca. 0,5 m. op over terræn, dæksten(?) til dette kammer eller et andet, der da ser ud til at være intakt? Der ligger enkelte mindre marksten på højen og stenstykker. Der står et gammelt markredskab på højen, kunne have museal interesse, derfor ikke bedt om at få det fjernet. Der vokser 3 gamle løvtræer og lidt hyld, ellers græs på højen. Lidt uden vegetation. Dyssen ligger på bakkeskråning ved Rokkemose Rende nedenfor højdedrag mod N. Ca. 200 m. til offentlig vej. Kunne ved lidt pleje blive pænere. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse med forstyrret kammer (2 kamre?) på ret jævn skråning ned mod bækleje. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links