Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411924
Sted- og lokalitetsnummer
090208-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Møllehøj", ca. 2 x 25 m. Bevokset på kystskrænt. Vestlige halvdel styrtet i havet. Østlige højfod overpløjet. Hul i top efter gravning.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal udgravning - Langelands Museum
1903
Diverse vind og vanderosion - Langelands Museum
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBronzealders storhøj, 2,0 x 32,0 x 6,0 m., mere end halvt borteroderet ved kysterosion. Beliggende på stejl klint. Mindst 2/3 af højen er væk, tilbage står i Ø et 32 m. langt segment. Højens diameter har altså oversteget 32 m. Ingen fodkrans synlig i den tætte kratbevoksning. I klintens friske erosionsflade ses højfylden og den forhistoriske markoverflade tydeligt. Noget S for tværsnittets centrale del ses nederst i højfylden et to- til treskiftet stenlag, formentlig rest af et stenleje for en stammekiste. "Møllehøj" må forventes at forsvinde helt i løbet af 1-2 årtier. 4 cm.-kort over dette område haves ikke. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1991
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
1991
Museal udgravning - Langelands MuseumVed undersøgelsen af højen fandtes udover et par svært fortolkelige stenkoncentrationer, den ene indeholdende en smule kraniefragmenter, samt mulige spor af det senneolitiske anlæg Jens Winther undersøgte i 1903, ingen klare strukturer. Desuden fandtes en samling brændte ben indenfor en stenramme.Ifølge opmåling må det anslås, at næsten 3/4 af den oprindelige storhøj på ca. 24 x 3,5 m er styrtet i havet.
1992
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links