Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37298
Sted- og lokalitetsnummer
050605-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Maglehøj", 3,25 x 18,5-20 m. Top affladet, heri cementbehol- der, ca. 4 m i diam., ikke synlig. Firkantet gærde af jord om foden. Bev. med birk, poppel o.a.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj,"Maglehøj", bevoxet med høje Træer, om Foden omgivet med et Gærde. 3 1/4 m. høj, i N-S 18 1/2 m. bred, i Ø-V 20 m. bred. I den nordøstlige Side er der efter Meddelelse c. 1860 foretaget en Nedgravning, som endnu ses, der fandtes herved Oldsager af Bronze, der efter Beskrivelsen synes at have været Spiralring til Arm og Finger. Toppen affladet og omgivet med en Gang, hvortil en Gang føres op fra den østlige Højfod. Den omgivende Mark sænket ved Afgravning og Afpløjning. (Se nedenfor). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1900
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnm. Ved et tilfældigt Besøg i Sommeren 1902 erfaredes, at "Maglehøj" ([sb.] Nr. 1 ovenfor) samme Aar var bleven udgravet af Ejeren, Udgravningen syntes at være naaet til Bunds, der blev intet fundet.
1936
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjens Ydre uforandret.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Maglehøj", 3 1/4 x 18 1/2 - 20 m. Top affladet, heri Cementbeholder, ca. 4 m. i Diam., ikke synlig. Firkantet Gærde af Jord om Foden. Bev. med Birk, Poppel og a.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMaglehøj. Foden afgravet mod S i gammel tid. I toppen en cementbeholder, iflg. fredningsbeskrivelsen ca 4 m i diam., med et ret frønnet plantelåg. Ses ikke nedefra. Mål: 3,2x19x19 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links