Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
20172
Sted- og lokalitetsnummer
141013-90
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/5 1893. Købt. Udbedret af lærer Nissen 1894. Matr.nr.: ved fredningsrejsen i 1945 matr. 15 v. Runddysse, velbevaret, på en lille holm i mosen Kejtenhale. 7 m i diameter, alle 16 randsten på plads og oprejste. Kammer af 4 bæresten, 1 tærskel i SØ og 1 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddyssen i Fulgsømose, Løvenholm, Gjesing S. Denne lille smukke og nogenlunde velbevarede Dysse ligger et Stykke fra den faste Grund ude i Mosen paa en Forhøjning, der er omgivet med 3 a 4' Mosejord. Kammeret er 6' i Tværmaal og har Gang med høj Tærskelsteen mod Sydøst. Af Randsteen staa de de fleste. De der staar mod Syd ere noget større, da den naturlige Forhøjning sænker sig mere paa dette Sted. Overliggeren, der er uskadt, ligger afkastet paa Fylden. Runddyssen er 18' i Gennemsnit og er værd at frede. Fylden er afdækket med store Haandsteen. [[F.M. 1893]] [[Sb. 22 ligger i Nørager sogn, hvor den har fået sb.nr. (14.10.13-) 90.]]
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter. Arkiveret i N01's TOP arkiv under Gjesing sogn.] N01 120/94. Sb. 14.10.04, 21-22. Restaureringsrapport af d. 1/4 1894 fra J. V. Nissen, N01. Ang. restaurering af Sb. 14.10.04, 21-22. Vedlagt sagen: Plantegning (incl. div. mål) samt et sort-hvid fotografi af Sb. 14.10.04, 21.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidF.M. 1893.Runddysse, velbevaret, paa en lille holm i Mosen Kejtenhale. 7 m i Diameter, alle 16 Randsten paa Plads og oprejste. Kammer af 4 Bæresten. 1 Tærskel i SØ. og 1 Dæksten. [[FM 23/5 1893]]
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSærdeles smuk og velbevaret dysse i høj - som beskrevet. M. 16 randsten om højen. Kammer m. dæksten. 4 bæresten og tærskelsten i SØ. Mål: 1,5x7x7 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer.Runddysse, velbevaret, paa en lille holm i Mosen Kejtenhale. 7 m i Diameter, alle 16 Randsten paa Plads og oprejste. Kammer af 4 Bæresten. 1 Tærskel i SØ. og 1 Dæksten. [[FM 23/5 1893]]
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot lille dysse. Bevokset med græs og lidt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links