Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201751
Sted- og lokalitetsnummer
140119-214
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/9 1887, købt. Runddysse, 11 m i diameter, 14 randsten, 1 kammer af 4 bæresten, 1 tærskel- sten og 2 gangsten i S, indvendigt 2,05 m i diameter, 1,6 m højt; står på en lille sandbanke, helt omgivet af tørvemosen; lyngklædt. Restaureret.

Undersøgelseshistorie

1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSb. 14.01.19-214. NM A 7107-09. Rundysse i Horsemosen. Sb. 14.01.19-214. Undersøgt i 1887 af Lærer Nissen, Ramten Skole. Herfra NM A 7107-09. Udgravningsberetning og -dokumentation (skitser, plan- og profiltegning) samt genstande fra Lærer Nissen modtaget på N01 i 1887. Endvidere korrespondance af d. 29/10 1887 ml. Lærer Nissen og S. Müller, N01.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Men søndre sten i kammer delvist indskredet - dæksten taget af - en af de Ø-randsten væltet. JGB 10.12.86: Den søndre bæresten er noget indvæltet, tilsyneladende i nyere tid. I bærestensmellemrummet i NØ ses velbevaret tørmur, foran den indskredne bæresten ligger adskillige tørmursfliser fra det sydøstlige mellemrum. Over gangen tilsyneladende en dæksten in situ, en anden formodet dæksten ligger tæt S for kammeret. Mål: 0,5x11x11 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. beliggenheden (mosen). Bevoksning: 1980: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen ved kammeret. Randsten kan ikke tælles pga. kratbevoksning. Bevokset med brombærkrat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links