set fra vest
.
set fra øst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411261
Sted- og lokalitetsnummer
230101-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Høj, 1,3 x 15 m. Mod syd 1 randsten. I top større flad sænkning, der strækker sig ned ad nordvestre side; i denne sænkning større flad sten. Bevokset med træer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Nu en lav, fladt hvælvet rund Høj, 1,25 x 11,50 m. I Toppen en større, flad Sænkning, der strækker sig nedad nordvestre Side. I denne Sænkning noget Vest for Højens Midte, ligger frit en større, ret flad Sten, 0,50 x 1,20 m stor. Formentlig er den Rest af et ødelagt Kammer, af hvilket iøvrigt intet ses. Det er dog ikke udelukket, at det er Dæksten over et ganske skjult Kammer, der saa ikke ligger ganske centralt. Ved søndre Højfod en større Sten. - I tæt Skov. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,3 x 15 m. Mod syd 1 randsten. I top større flad sænkning, der strækker sig nedad nordvestre side, i denne sænkning større flad sten. Bevokset med træer i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 9/ktb. Nørreskoven II: Rundhøj (rød) tværmål ca. 12 m, 1 m høj med ødelagt dyssekammer.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Igen friholdes for al opvækst. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links