gravhøj set fra syd
.
høj og sten set fr øst
.
skålsten set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411250
Sted- og lokalitetsnummer
230101-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammerrest. Bevaret er en stenblok ca. 1,30 m lang, 0,85 m bred samt 0,95 m høj over markfladen, på hvis østlige del af overfladen findes ca. 50 skålformede fordybninger. 1,5 m vest for denne sten ligger en anden stor stenblok ca. 1,25 m lang, 0,70 m høj og ca. 1 m bred, formentlig den vestlige væg i det dyssekammer hvis østlige væg udgøres af skålstenen. Jorden mellem stenene rig på brændt flint. 3 randsten formentlig på plads.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en naturlig Højde, hvorfra der, da Skoven ikke dækkede, har været vid Udsigt over Lillebælt, staar her oprejst og sikkert urørt paa Plads en meget stor Sten. Den er noget aflang af Form, 1,30 m paa den længste Led, indtil 0,85 m bred, og rager nu indtil 0,95 m op over Jordoverfladen. Den er opstillet saaledes, at dens Længderetning er N-S. Siderne er ret jævne og omtrent lodrette. Af den opadvendende Flade er nogle Stykker paa Vestsiden afsprængte. Hele den østlige Del af Overfladen er ret plan men med jævnt Fald mod Øst og Sydøst. Denne Del af Overfladen er dækket af tætstillede, smaa, skaalformede Fordybninger, 3-5 cm i Tværmaal, de fleste ganske flade enkelte dog indtil 1 1/2 cm dybe. De staar tæt, den ene ved Siden af den anden, uden at danne noget Mønster. De kan følges lidt ned ad Stenens Sydøstside, hvor de sidste af dem staar næsten vertikalt. Paa Stenens øvrige Sider findes de ikke. Der tælles ialt ca. 50 saadanne Skaale, fordelt over en Flade paa 0,85 m' Længde i N-S og 0,30-0,50 m' Bredde. Se iøvrigt Fotografi og Tegning. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammerrest. Bevaret er en stenblok ca. 1,30 m lang, 0,85 m bred samt 0,95 m høj over markfladen, på hvis østlige del af overfladen findes ca. 50 skålformede fordybninger. 1,5 m vest for denne sten ligger en anden stor stenblok ca. 1,25 m lang, 0,70 m høj og ca. 1 m bred, formentlig den vestlige væg i det dyssekammer, hvis østlige væg udgøres af skålstenen. Jorden mellem stenene rig på brændt flint. 3 randsten formentlig på plads.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 42/ktb. Nørreskoven I: Skålsten (grå) på sin oprindelige plads på lille stensat høj. Over 60 skåler, s: skålstenen i Sønderborg amt, Nygaard stenen.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links