Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37123
Sted- og lokalitetsnummer
080214-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer af 6 bæresten og 2 gangsten; ingen dæksten. Omgivet af en indre og en ydre krans af randsten, den sid- ste 25,7 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1961
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Fyns Stiftsmuseum
1961
Museal udgravning - Fyns Stiftsmuseum
1961
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1962
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer af 6 bæresten og 2 gangsten, ingen dæksten. Omgivet af en indre og en ydre krans af randsten, der viste 25,7 m i diameter.
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlægget består af et dyssekammer omgivet af en cirkel af randsten, der igen er omgivet af en cirkel af randsten. Diameteren på den lille cirkel er 11 m. Diameteren på den store cirkel er 25 m. Mod øst er 13 randsten synlige, mod vest er 15 randsten synlige. Stenene i den lille cirkel er væsentligt mindre og svære at tælle, da flere af dem er skjult i græsset. Tilsyneladende er de fleste sten på deres plads. Kammeret orienteret N-S. Det består af 6 bæresten og 2 gangsten foruden et par mindre sten der udfylder hullerne mellem de store sten. Overliggeren er væk. 4 sten ligger spredt på den østlige halvdel. Dyssen bevokset med kraftigt, halvhøjt græs og enkelte selvsåede birk. Mål: 0,6 m høj. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt velbevaret og instruktiv konstruktion i smukke omgivelser. Bevoksning: 1985: Græs
2001
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links