Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312035
Sted- og lokalitetsnummer
030108-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 23 m. Græsklædt i ager ved gård. Højfod bevokset. Stor tilgroet af- gravning i top, og Ø og SØ. Siderne afgravede.

Undersøgelseshistorie

1828
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1828
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalvmåneformet hængesmykke, uvis datering.
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed den østre Side af Dyssetomten [sb.27] ligger den anselige (Rævs-(eller) Rødhøj. En stor Hulning er gravet ind i den fra Øst jvnf. Aarb.f.n.Oldk. 1871, Side 10 flg. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3 x 23 m. Græsklædt i Ager ved Gaard. Højfod bevokset. Stor tilgroet Gravning i Top, Ø og SØ Siderne afgravede.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor høj. Siderne er afgravede. Stor tilgroet gravning i top mod Ø og SØ. I højens sider titter mange håndstore sten frem. Højen tæt bevokset med krat og slåen at undervegetationen flere steder er gået ud. På grund af tilvoksningsgraden kan dimensionen ikke angives angives nøjagtigt. Højen ligger lige ved gård. Op mod højens østlige fod står gamle faldefærdige bygninger. En stensætning er her bygget op mod højens fod. ** Seværdighedsforklaring ** I plejet tilstand ville højen have en god landskabelig virkning. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links