Oversigtsfoto af den nordlige del set fra V
.
Oversigtsfoto af den nordlige del set fra N
.
Oversigtsfoto af den nordlige del set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251427
Sted- og lokalitetsnummer
150311-39
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 3,5 x 28 m (SV-NØ) x 23 m (NV-SØ). I sydlige halvdel et 2,5 m bredt plateau i ca. 2 meters højde efter undersøgelse i 1920. I sydøstlige del, henover højen, er der i 1988 foretaget udgravning til vej og støttemur. Beliggende i villahave. V-Ø hen over højen 1 plankeværk. På nordøstlige del et stort egetræ.

Undersøgelseshistorie

1919
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Ladegaardsskoven: En Rundhøj, 21 M i Tværmaal, og 3 M høj bevokset med Bøgetræer. Toppen afgravet. [[1951: Ødelagt. I Højen en Stengrotte m. Trappe fra N.]]
1919
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed udgravning afdækkedes en centralgrav i form af opløst stammekiste (grav C), en lille stenkiste med stenkappe og enkelte brændte ben (grav B) samt en portion brændte ben under en stenlægning (grav C). Højen har haft en stenkreds og var bygget i 2 faser svarende til gravanlæg C og B. Forud for undersøgelsen fandtes et lerkar med brændte ben, urnegrav fra jernalder.
1988
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1988
Museal prøvegravning - Moesgård Museum
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 3,5 x 28 m (SV-NØ) x 23 m (NV-SØ). I sydlige halvdel et 2,5 m bredt plateau i ca. 2 m's højde efter undersøgelse i 1920. I sydøstlige del, henover højen, er der i 1988 foretaget udgravning til vej og støttemur. Beliggende i villahave. V-Ø hen over højen 1 plankeværk. På nordøstlige del et stort egetræ.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj i skel mellem to matrikler.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links