Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20194
Sted- og lokalitetsnummer
140108-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Luftværnsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1886 e.Kr.); Skanse, Nyere tid (dateret 1807 e.Kr. - 1814 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Rolshøj", græsklædt i ager, 6 x 18-20 m. Den nordlige 1/3 bortgravet, står med lodret side. Rundt om afgravet fod med 3/4 m brink. Ved tyske befæstnings- arbejder afdækket fodkrans mod SØ, Ø og NØ, nu synlige. I top to cirkelfor- mede 1,5 m dybe huller, 4 og 6 m i diameter, efter tysk udkigspost i kanon- stilling. NMI: Til trods for ødelæggelses er højen absolut fredningsværdig på grund af beliggenheden.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne prægtige Høj, der hæver sig med en vis Værdighed over den omliggende flade strækning ud mod Kattegat, har været et af de største og stolteste Mindesmærker i Miles Omkreds, men nu er den desværre næsten ødelagt og dog gjør den et mægtigt Indtryk naar den sees fra Havet og Havnen. Den har oprindelig været c 56 Al i Gjennemsnit og er endnu 198" høj. Den er bygt næsten udelukkende af Overjord, kun en lille Deel iblandet Undergrundsjord gjør den lidt plettet og stribet i Brudet. Den punkterede Linie A [på tegning] angiver Højens oprindelige Omkreds. Højen er ganske flad ovenpaa og Linien B [på tegning] viser Fladens Omkreds. Fladens Gjennemsnit er fra Øst til Vest 18 Al og fra Nord til Syd 24 Al. Linien C.C.C. [på tegning] viser de Steder, hvor Foden er pløjet for nær. a [på tegning] betegner et Stykke af Højen som er bortført til Bunden og hvorved Højen er kommen til at vende en lodret Side mod Nord. b [på tegning] er en stor Indskjæring fra Vest med lodrette Sidevægge. Indskjæringen følger Grunden og nærmer sig Højens Centrum paa 8 Al nær. Af disse 8 Al er de 4 1/2 Al undergravet ved en Minegang, som altsaa naar Højens Centrum paa 3 1/2 Al nær. Minegangen følger Grunden og ender ved en Steensætning af smaa og store Brosteen. Minegangen er afsat paa Grundtegningen ved D. c [på tegning] er en Gravning fra Sydøst, som ingen videre Betydning har. Der fortaltes for henved 30 Aar siden, at en gl. Mand fandt en Hest her i Højen, og Folkesladderen fik den snart sadlet med Guldsadel og Rygtet red vidt om paa den, men nu da Sagen rigtig blev undersøgt, viste det sig at det hele var Opspind. Andre Fund der omtales i Forbindelse hermed er ligeledes grebet ud af Luften. Sagens virkelige Sammenhæng er den, at her er intet Fund gjort i dette Aarhundrede. Der er et andet Sagn der omtaler, at Højen i Krigen 1807-14 har afgivet Dækning for Militær og Strandvagt, samt dengang er bleven afgravet for at skaffe Plads til 2 Kanoner. Der fortælles ogsaa, at Fjenden har beskudt den. Disse Sagn have Sandsynlighed for sig og ere temmelig troværdige, hvorimod den første Historie kun er bemærket og medtaget for at den senere ikke skal vinde større Tiltro end den fortjener. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet - incl. kratere. Anselig høj - med stejle sider, nordsiden, der er lodret afgravet er fri for vegetation. Spændende højprofil. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med hyldetræer, lidt krat og græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links