OS, set fra VSV
.
OS, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533551
Sted- og lokalitetsnummer
060205-34
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Runegaard Jordhøj, ca. 25 m i diameter, ca. 2 m høj, i østrand af plantage. Over midten en dyb, korsformet gravning. Græsklædt. C-høj tinglyst 1989 med følgende tekst: Høj, 2 m høj, diameter 21 x 24 m. Den østlige højfod er bort- gravet. Over midten er en gammel korsformet nedgravning. I skov. Bemærkning: Højen har tidligere været benævnt med sb.nr. 34.1.

Undersøgelseshistorie

1869
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1869
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund fra mands- og kvindegrav i dobbelt stenkiste.
1869
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn sløifet Høi. Den var lav og indeholdt smaa Stenkister og Oldsager af Bronce, som skulle være indsendte og honorerede med 10 Kr. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordhøj, ca. 25 m i Tvm., 2 m h. i Østrand af Plantage. Over Midten en dyb, korsformet Gravning. Græsklædt. [Der er sandsynligvis sket en forveksling af to høje (evt. sb.nr. 34L) jvf. berejserteksten.]
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj i skovbryn. Østlige højfod uden for skovskel bortgravet. Korsformet, bred nedgravning tværs over højen. Tæt Ø for højenc ligger en landbrugsejendom. En herfra stammende, mindre møddingsdynge ligger helt frem til højfoden. Forskellige landbrugsredskaber opstillet her synes dog alle at være i brug og er således ingen § 53 overtrædelse Meddelt ejeren, gdr. Ole Marcher, Piberegård, Åkirkeby, at c-frednings-status er ophævet, samt at (den ham tilhørende del af) en ikke fredet høj i samme skov formentlig vil blive fredet. NB: På EDB-udskrift af 4-cm kort er højen afsat som sb. 34 G. udredet af TOD: skal være 34 g Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2 m høj, diam. 21 x 24 m. Den østlige højfod er bortgravet. Over midten er en gammel korsformet nedgravning. I skov.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links