oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra SSV
.
oversigt, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34216
Sted- og lokalitetsnummer
030209-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3421-8, 7, 6, Tingl.: 27/6 1934, gdr. Niels Nielsen og hustru. Sandhøj, 2,6 x 17 m Mod SV en 2 m høj brink, mod SØ en 1 m høj brink. Nordsiden ret stejlt afgravet.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa toppen af en lille Banke ligger en Høi, "Sandhøi" kaldet, ca. 16' høi, 70' i Tværm., stærkt afgravet ved Foden mod Nord og Vest og i den østre Side.
1928
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af to skeletgrave i højen, samt påvisning af mulig randstenskæde. [Thomsens medd. af 2/9 1928 mangler i arkiv].
1934
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeretning om udgravning af "Sandhøj" med gravene: A,B,C,D,E og Ildsted F. [Tilføjelse:"Korrespondance og Beretning om Restaurering mm. se Dekl. Jvfr. ogsaa Rævehøj"].
1934
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Sandhøj", 2,60 x 17 m., mod SV. en 2 m. høj Brink, mod SØ. en 1 m. høj Brink, Nordsiden ret stejlt afgravet.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSandhøj, 4 x 26 x 17 m. Højen er omgivet af granplantage og buskads, måltagning vanskelig, ca. 5 x 26 x 17 m i NV-SØ'lig retning, afgravede sider mod N,Ø og SSV. Muligvis opgravet fyld mod V og SØ = volde omtalt på kartotekskort, helt tilgroet med græsser og planter som også højen. Rævegrave mod Ø, herved ses sandet fyld. Området om højen er bevokset med gran, fyr, vildrose og buske = tilplantet grustagningsområde ? Der er en trampet sti i vegetationen op ad højsiden mod ØSØ. Der er opsat et dyrefoderrør ca. 7 m mod ØSØ og en dynge af marksten ca. 30 m fra højen mod SØ. Det tilplantede område er ca. 25 år gammelt, plantet nær højfod. Den findes nær andre mindesmærker, ca. 125 m fra landevej, ret højt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, nær andre mindesmærker, højt i terræn i åbent landskab.
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links