Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171485
Sted- og lokalitetsnummer
140708-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 18 m. Stort ca. 1,8 m dybt, tilgroet hul. (Ejeren fortalte, at der havde stået en stenkiste i bunden, af oval form og vist med gang ud til vest. Der fandtes skår af lerkar, som lærer Bredal i Grove fik, han er nu død, men hans enke lever vist på Fyn).

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 4 F. høi, et større Hul i Toppen og sikkert udgravet. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,5 x 18 m. Ca. 1,8 m dybt, tilgroet hul. (Ejeren fortalte, at der havde stået en stenkiste i bunden, af oval form og vist med gang ud til vest. Der fandtes skår af lerkar, som lærer Bredal i Grove fik, han er nu død, men hans enke lever vist på Fyn). Tingl 7/5 1949[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med 4 x 2 m stor, 0,7 m dyb, Ø/V orienteret forstyrrelse i toppen. I nedgravningens N-side en rævegrav, i hvis nys udkastede jord foran rørmundingen der opsamledes skår af æ.romertids keramik, bl.a. af en lille kop eller et bæger. Fundene afleveret til KHM, Randers. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links