Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
441110
Sted- og lokalitetsnummer
230301-16
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højen kan ikke lokaliseres. Fredningen skal ophæves ***************************************** Ejerlav: Sønderskov, bd. 1, bl. 1, Skelde art. 196. Høj, 0,40 x 10 m, med ujævn overflade. I top et lille stenkammer, hvoraf 1 dæksten samt 2 sidesten (mod vest og syd) er bevaret. I Skelde Kobbel- skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj med Rest af Stengrav, mod NØ for foreg. [sb.15], 0,35 m. høj, ca. 10 m. i Tvm. I Toppen ses en vestre, kantstillet Sidesten af Gravkamret, 1,10 m. l. i N-S, 0,35 m. bred og høj, og tæt Ø. for den den afvæltede Overligger, 1,80 m. l. i N-S, 1,10 m bred, 0,60 m. høj. Hvorvidt Overliggeren dækker over andre, større Sten, kan ikke ses. En enkelt Bøg staar paa S. Højfod, ellers er Højen træfri.
1941
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,40 x 10 m med ujævn overflade. I top et lille stenkammer, hvoraf 1 dæksten samt 2 sidesten (mod vest og syd) er bevaret. I Skelde Kobbelskov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKunne ikke findes trods ihærdig søgning.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links