Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201840
Sted- og lokalitetsnummer
140105-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Skiftenshøje", 4,5 x 30 m. Firkantet afpløjet, gammlet brud i top. Græsklædt i plantage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 7. Skiftenshøje, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H [Skitsetegning i Sb., 40 Al. i diam., 147" h.] Denne Høj udmærker sig ved sin Størrelse og høje Beliggenhed og i Gruppen den vestligste. Uagtet den har et gammelt Brud i Toppen, og dens Fod er pløjet for nær især mod Vest, Syd og Nord, er den dog en smuk lyngklædt Høj, der tager sig godt ud. Dens Fyld er mørkt Muld. Enkelte Steder sees Brandpletter og et Lag Klæg træder enkelte Steder frem især mod Vest. En Topgravning, begyndt fra Øst, er c. 6 Al bred og 35" dyb. Da der ikke findes Klæg i Højens Nærhed maa dette være tilført længere borte fra, formodentlig fra et Kjær. Paa Højen er der plantet Fyrretræer, og en nyanlagt Plantage støder op til Højen fra Nordøst. Højen er en Pryd for Egnen og her haves en meget smuk Udsigt. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk rundhøj. Firkantet afpløjet. Gl. krater i top 1x4x4 m. Gl. grene på højens østside. Mål: 4x25x24 m. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og løvtræer. Skovvej lige nord og lige vest for højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links