Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130453
Sted- og lokalitetsnummer
110307-188
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Møgelvang matr.nr. 11b og Hassing herred, Stagstrup sogn, Sundby matr.nr. 3c Hassing herred, Stagstrup sogn, Sundby matr.nr. 3c: Sydlige del af høj i skel til Hundborg herred, Skjoldborg sogn, Møgelvang 11b. Tingl.: 4/10 1887, gdr. Andes Jørgensen Dolleris "Skjelhøj", 3,7 x 20 m. Top let indsænket. Mod SV 4 m bred, 0,75 m dyb indgravning. Græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Skel til Stagstrup) Markskelhøj, 3,7 x 20 M. Top let sænket. Mod Sv. en gammel Gravning, 4 M. br., 3/4 M. d., hvori nogle Sten. Fredlyst, Mærkesten i Top (Overført fra 110307, sbnr. 74) Bevoksning: 1982: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,70x20 m. Top let indsænket. Mod SV 4 m bred, 0,75 m dyb Indgravning. Græsklædt. FM 1887 MS. NB. Den sydlige Del af Højen fredlyst paa 3.c af Sundby, Stagstrup Sogn, Hassing Hrd. (Overført fra 110307, sbnr. 74)
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrivelse. I den gamle indgravning i SV, nær toppen, er opstillet en mindesten af granit med indskrift: Martin Jensen *5.4.1908 - +19.1.1945 Blæs, blæs Vestenvind Evigt uden hvile Lær Du mig trods storm og blæst ukueligt at smile Ejer ikke fundet. Genboen kendte intet til stenen. Denne kan ikke ses fra vejen og kan efter undert.'s meneing godt blive stående. Film: /03: Fra SV, /04: Mindesten, /05: Fra Ø (afstand). Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er rundhøj der ligger i dyrket mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links