Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422610
Sted- og lokalitetsnummer
070103-13
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, delvis ødelagt. Højen er 0,40-0,50 m høj. En del sten af en dobbelt række randsten om højen er synlige eller kan føles i skovbunden. Diam. af ydre kreds 10,50 m, af indre 6,30 m. Ca. halvdelen af en stor dæksten (2,30 x 1 x 0,80 m) ligger på højen, men ude af oprindeligt leje. Graven er anta- gelig bevaret under højoverfladen. Tæt beplantet med gran etc., i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, delvis ødelagt. Jordhøjen hæver sig kun 0.40-0.50 m over omgivende Skovbund. Den har været omgivet af en dobbelt Række mindre Randsten, af hvilke en del endnu er synlige, mens andre kan føles under Grønsværet. Tværmaalet af yderste Kreds er 10.50 m., af den inderste 6.30 m. - Paa Dyssen men ikke i oprindeligt Leje ligger det halve af en meget stor, sprængt Dæksten, 2.30 m lang, 1.00 m tyk, nu 0.80 m bred (rimeligvis ca. det halve af den oprindelige Bredde). Om Graven er bevaret intact under Grønsværet, kan ikke konstateres uden Gravning. Det maa anses for muligt. - Bevokset med Underskov i Skov. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, delvis ødelagt. Højen er 0.40-0.50 m høj. En del sten af en dobbelt række randsten om højen er synlige eller kan føles i skovbunden. Diam. af ydre kreds 10.50 m, af indre 6.30 m. Ca. halvdelen af en stor dæksten (2.30 x 1 x 0.80 m) ligger på højen, men ude af oprindeligt leje. Graven antagelig bevaret under højoverfladen. Tæt beplantet med gran etc., i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFarnæs skov. Runddysse. Fuldstændig overvokset med nærmest uigennemtrængeligt krat og brombær og ahorn. Ingen detaljer kunne ses bortset fra den store dæksten. Nogle randsten kunne føles med stok og 1 kukke ses. Dimensionerne kunne ikke måles. Film: 003:29.29 - overstreget på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 8 synlige randsten, flest mod Ø og SØ. Min. 5 skåltegn på dæksten, mod V.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links