Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422612
Sted- og lokalitetsnummer
070103-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/4 1893, John Hansen. Diplom Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen, i vestsiden. Høj, 2,50 x 22 m. Siden mod SØ let indsunken. Ubetydelige ujævnheder i overfladen, iøvrigt velbevaret. En stor sten ved Ø-fod (1,60 x 0,80 m) er kløvet i to dele. Græsklædt, bevokset med bøg, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Sortsø Fredskov). - Rund Høj, 2.50 m høj, 22 m i Tværmaal. Ganske uskadt. Bevokset med Træer og Buske i Ungskov. Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.50 x 22 m. Siden mod sø. let indsunken. Ubetydelige ujævnheder i overfladen, iøvrigt velbevaret. En stor sten ved ø-fod (1.60 x 0.80 m) er kløvet i 2 dele. Græsklædt, bevokset med bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 søgegrøfter anlagt ind mod midten af højen for at konstatere evt. jættestue. Højen viste sig opbygget i 2 faser, ældst er en sandhøj, hvori afdækkedes en del af en stendynge, sandsynligvis over centralgraven. I Den yngre høj, opbygget af ler, fandtes 2 urnegrave fra y.bronzealder. Højen indeholder sandsynligvis flere grave og de fundne stenlægninger blev beskyttet med grene af hensyn til en evt. senere udgravning.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I SØ-højfod ses 2 stykker af en 1,6 m lang sten, der meget ligner en bautasten (se tegning nedenfor). En sti fører over højen, græsset er slidt væk men jorden er ikke eroderet væk. . Ca 20 m S for højfoden ligger en større sten. Højen er bevokset med græs og ældre bøgetræer. Film: 003:24:24 - overstreget på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkSten ved Ø-fod er 190 cm lang x 70 cm bred, 25 cm høj over muld, min. 3 skåltegn på stenens østligste ende. Fredningssten i vestside.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links