Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422613
Sted- og lokalitetsnummer
070103-2
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,50 x ca. 8 m. Noget ujævn overflade, udflydende kon- turer. Centralt i højen et noget forstyrret dyssekammer med længderetning SSØ-NNV. Bevaret er den vestlige endesten og de to sidesten, den sydlige dog væltet ind i kammeret. Kam- merets indvendige længde er ca. 1,40 m, bredden skønnes til ca. 1,10 m. Dæksten mangler. Kammeret tømt til bunden. En 0,80 m bred gravning er ført ned i kammeret fra Ø. NV for kammeret et hul 1,40 x 0,80 m, 0,35 m dybt. Op ad det- te ligger to dynger større og mindre sten, der vel alle er opgravet fra højen. Græsklædt, med 2 bøge, i skov.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.50 x ca. 8 m. Noget ujævn overflade, udflydende konturer Centralt i højen et noget forstyrret dyssekammer med længderetning ssø-nnv. Bevaret er den vestlige endesten og de to sidesten, den sydlige dog væltet ind i kammeret. Kammerets indvendige længde er ca. 1.40 m, bredden skønnes til ca. 1.10 m. Dæksten mangler. Kammeret tømt til bunden. En 0.80 m bred gravning er ført ned i kammeret fra ø. Nv. for kammeret et hul 1.40 x 0.80 m, 0.35 m dybt. Op at dette ligger to dynger større og mindre sten, der vel alle er opgravet fra højen. Græsklædt, med 2 bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSortsø fredsskov. Dysse i lille lav høj. I hovedsagen som beskrevet på blåt kort, men selve kamret er ikke synligt, kun 2 sten (1 sidesten, 1 væltet). Heller ikke den omtalte gravning ind fra Ø kan ses. Grunden er, at kammeret og gangen nu er fyldt med jord, løv m.m. (Ikke af menneskehånd). De omtalte småstenshøje ses heller ikke - af samme grund. Bevokset med krat og ahorn, brombær , bregner samt græs. Film: 003:25:25 - overstreget på berejserblanketten. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links