8208 oversigt. Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422611
Sted- og lokalitetsnummer
070103-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/1 1914, L.P. Johansen Piil Diplom Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen, indenfor stenene mod NØ Langdysse, SV-NØ, 40 m lang, bredde i NØ-ende 6,80 m, i SV-enden 5 m. Jordhøjen er flad, indtil 0,50 m høj nær NØ- enden, stenfyldt, græsklædt. Bevaret er 45 randsten, hvoraf 26 i SØ-siden, 16 i NV-siden; i NØ- og SV-enden står henholds- vis 1 og 2 sten (hjørnestenene ikke medregnet). Ca. 13,50 m fra NØ-enden findes inden for randstenene en tværrække af 3 sten. - Restaureret 1946.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Sortsø Fredskov). - Langdysse. Længderetning Sv-Nø. Længde 44 m, Bredde fra Randsten til Randsten i sv-Ende 6 m, i nø-Ende 6.80 m. Højen er stærkt sammensunket og hæver sig paa rigeste Sted, nær nø-Ende, kun ca. 0.50 m. over omgivende Skovbund. Af Randsten staar endnu oprejst paa plads 11 langs den nordvestre, 17 langs sydøstre Langside. Flere større Sten ligger væltede om og paa Dyssen. - Den nordøstre del af Højen er stærkt ødelagt ved en stor og dybtgaaende Udgravning, som begyndende 6 m. fra nø-Ende i en Længde af 9 m gennemskærer den i hele dens Bredde. Af Gravkammer er i denne Udgravning intet bevaret. Ligeledes synes den sv-Ende, til ca. 7 m fra yderste Randsten, afgravet i ældre Tid. Midterpartiet derfra og til den førstnævnte Udgravning synes derimod paa nogle overfladiske Huller var gamle uskadt. - Træbevokset i skov. - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1946
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed restaurereingen fandtes dels en grube, sandsynligvis efter et fjernet kammer, dels en række sten tværs over langdyssen.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i sv-nø, 40 m lang, bredde i nø-ende 6.80 m, i sv-enden 5 m. Jordhøj er flad, indtil 0.50 m høj nær ø-enden, stenfyldt, græsklædt. Bevaret er 45 randsten, hvoraf 26 i sø-siden, 16 i nv-siden, i nø.-og sv-enden står henholdsvis 1 og 2 sten (hjørnestenene ikke medregnet). Ca. 13.50 m fra nø-enden findes inden for randstenene en tværrække af 3 sten. Restaureret 1946.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSortsø Fredsskov. Langdysse. Som beskrevet på blåt kort, dog ses ikke nogen høj i N-delen udenfor de tværgående stene. I SØ-langside 27 stene, i NV 17 (incl. hjørnestene), i SV 4 og i NØ kortsider, incl. hjørnesten. Ingen træer vokset i selve dyssen, men der er små hyldeplanter Film: 003:26:26 - overstreget på berejserblanketten. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fredningssten i NØ-ende.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links