Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35123
Sted- og lokalitetsnummer
080706-8
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3512-3 (sb.8), 3512-4 (sb.11) og 3512-1 (sb.1) Matr.: Sparretorn (Fredsskov) ejerlav er Fønsskov, Føns matr. 1e En høj med en lille jættestue. Højens tværmål 16 m, højden 1,50 m. I siden mod SSØ en 4,80 m lang, 5,30 m bred indgravning, i hvis bund ses: forkanten af en flad, iøvrigt jorddækket dæksten 0,88 m br., ved den nordre side hvilende på en større, næsten helt jorddækket sten. Foran ligger til hver side en større om- kuldvæltet sten. Antagelig hører disse 4 sten til en smal gang førende ind til et bagved liggende gravkammer, der dog ikke kan være meget stort. Træbevokset i skov. Ligger på et svagt skrå- nende terræn med fald mod nord.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredskov. - Høj med lille Gangbygning. Jordhøjen er fladt hvælvet, 1-1,50 m høj, 16 m i Tværmaal. Den ligger paa et svagt skraanende Terræn med Fald mod Nord. Langs Højens Fod ses enkelte Randsten paa Plads, en ved den østre Side, 3 tildels jorddækkede ved den nordvestre Side. Mod SSØ er der en stor, flad Indgravning fra Randen af Højen, intil 5,30 m bred, og strækkende sig c. 4,80 m ind i Højen. Ved den indvendige Ende af denne Indgravning er flere større Sten synlige. Man ser Forkanten af en flad, iøvrigt jorddækket Dæksten, 0,88 m bred, ved den nordre Side hvilende paa en større, næsten helt jorddækket Sten. Foran ligger til hver Side en større, omkuldvæltet Sten. Antagelig hører alle disse Sten til en smal Gang, hvis yderste Del er bleven ødelagt ved Indgravningen, og som fører fra SSØ ind til et bagved liggende Gravkammer, der dog efter Højens Dimensioner ikke kan været meget stort. - Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj med en lille jættestue. Højens tværmål 16 m, højden 1,50 m. I siden mod sø. en 4,80 m lang, 5,30 m bred indgravning i hvis bund ses 4 større sten af jættestuens gang: 1 dæksten, 1 bæresten og 2 væltede sten. Ingen MS. Fredl. 11/3-1924 under Wedellsborg. (Udførligere beskr. i sognebeskrivelsen).
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjde mod S 1 m. Højde mod N 1,8 m. Mod SSØ 5x4 m eftergroet nedgravning, der er 1 m dyb. Er bevokset med egetræer der er ca. 10 år gamle. De står tæt men ikke i rækker - er muligvis selvsåede. Ligger på kanten af lysåben løvskov og tæt ung egekultur på en nordskråning tæt på høj nr. 3512:1. Genbesigtiget 6-3-86 med MB. alle træer på højen var ryddet. Mål: 17x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj i smukke komgivelser 50 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1997
Privat besigtigelse - Odense Bys Museer
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links