Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35112
Sted- og lokalitetsnummer
080707-1
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Skaldynge, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Affaldslag (køkkenmødding) fra den ældre stenalder. På et lavt sted ved mundingen af en lille kløft, som til begge sider be- grænses af bakker, findes ned mod stranden et tyndt affaldslag med sort kulturjord iblandet muslingeskaller og affaldsflint. Stedet ligger neden for et sommerhus og er tidligere noget for- styrret ved gravning. Største udstrækning i Ø-V 8-10 m

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAffaldslag fra (ældre) Stenalder. Laget ligger lige ud til Vandet, ved Højvande antagelig beskyllet af dette, ved Foden af en skraa og lav Brink, der afslutter en lille Dalsænkning i den høje Mark ned mod Stranden, og som vender mod Syd. Kun et tyndt Lag Overfladejord dækker det. Det er flere Steder ved overfladiske Afgravninger blottet og kan saaledes følges i en Bredde af 7 m i Ø-V. Dets Udstrækning i denne Retning er neppe meget større, da Brinkerne paa begge Sider af Dalsænkningen hurtigt bliver meget bratte. En nøjere Undersøgelse af dem er ikke mulig uden Rydning af den tætte Kratskov, som nu dækker dem. Lagets Overflade synes at ligge i en Højde af 1,50 m over Strandfladen. Brinkens Højder er 3-4 m. Paa de blottede Steder viser Laget sig at bestaa af en graasort Jord, hvis mange Skaller af Østers, Hjertemusling og Blaamusling, dog ikke i kompakte Lag, men med megen Jord imellem, desuden meget Flintaffald og enkelte Flintstykker med raa Tilhugning. Karakteristisk Redskabsformer, saavidt vides fra ældre Stenalder, skal tidligere være fundet her (Prøver vistnok i Dr. Dreyers Samling). Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træerSenere undersøgelser af oldsagerne viser lokaliteten brugt i æ. jernalder.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAffaldslag (køkkenmødding) fra den ældre stenalder. På et lavt sted ved mundingen af en lille kløft, som til begge sider begrænses af bakker, findes ned mod stranden et tyndt afffaldslag med sort kulturjord iblandet muslingeskaller og affaldsflint. Stedet ligger neden for et sommerhus og er tidligere noget forstyrret ved gravning. Største udstrækning i øst-vest 8-10 m.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmrådet er vokset fuldstændig til i tjørn. Ejeren af nabo-sommerhuset viste mig hvor det var, da han i sin barndom havde set den første ejers børn grave muslingeskaller frem. Mål: Ingen. Film: Billed 17. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer
1992
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFormentlig Jernalder Inf. Rapport fra Karen Løkkegård J.nr. 1833/76.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links