Fortidsmindet set fra sydøst
.
Dysse oversigtsbillede
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
401434
Sted- og lokalitetsnummer
090412-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/8 og 9/9 1892. (Kammerh., Hofjægerm. P.C. Greve Bille-Brahe-Selby til Brahesminde). Afmærkn.: MS. (1893, Adjunkt Boesen). Dyssekammer, polygonalt, orienteret i SSV-NNØ, 5 bæresten, hvoraf den ene knækket. Stor dæksten, der ligger skråt ned- skredet til den ene side (mod NV). Lav jordhøjning, hvoraf det meste bortpløjet, undtagen mod SØ. I ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer, rektangulært (ikke polygonalt), orienteret NNØ/SSV, med åbning i S. Sat af 2 bæresten på hver langside (den NV-lige heraf knækket i ældre tid med det afbrudte topstykke liggende inde i kammeret) og 1 gavlsten i N. Dækstenen delvis tippet ned i NV som følge af den overbrudte bæresten. Beliggende i græsning for kødkvæg (Hereford). Fortidsmindet er under voldsom beskadigelse, for ikke at sige nedbrydning, som følge af dyrenes færdsel omkring det og gnubben sig på stenene. Som følge heraf - plus måske afpløjning gennem årene - er fredningstekstens "lave jordhøjning" nu en horst-lignende højrest, hvor bærestenenes nedreender sidder i "høj"-siden 0,5 (i N) til 1,0 (i S) over "højfoden". Især N og Ø for kammeret sker der en voldsom optrampning og nedbrydning. Påtalte skaderne over for lodsejeren, der var meget venlig. Han hævdede med stor bestemthed, at højen omkring kammeret i de 40 år, han kunne huske tilbage, har stået som en tue. Kreaturskaderne (de aktuelle) var fremkommet ved græsning gennem de sidste 1 1/2 måned, dyrene vil blive sat på stald i næste uge. Han lovede at indhegne dyssen, så der ikke fremover går dyr på den. Der bør iværksættes restaurering i form af jordpålægning op om bærestenenes nederste del, evt. med forudgående underbygning af de mest truede sten (vurderes af restauratoren). ** Seværdighedsforklaring ** Kan ved restaurering (som ovenfor foreslået) blive seværdig i 2. grad.
2011
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer1 skåltegn registreret på toppen af dæksten.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en dysse der ligger i dyrket mark

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links