Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42251
Sted- og lokalitetsnummer
070114-19
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 26/11 1914, enkefru P. Wilhjelm Jættestue, "Store Bondekirke". Jordhøjen næsten helt afgra- vet, kammeret udvendigt halvt frigravet. Kammerets længde i Ø-V er indvendigt 5,10 m, bredden 1,40 m. Kammeret er sat af 14 sidesten (1 sten i S-væggen mod V mangler). En dæksten i hver ende af kammeret er bevaret, men skredet ned i kam- merets indre. Den vestre dæksten er 2,50 x 1,60 x ca. 1 m, den østre 1,80 x 1,70 x 1,10 m. Kammeret jordfyldt i ca. halv højde. Fra søndre side, lidt Ø for midten, udgår en 5,30 m lang, indvendigt 0,90 m bred, næsten helt jorddækket gang, hvoraf 7 sten i Ø-siden, 6 i V-siden er synlige. Ca. 4 m nord for kammeret ligger en større sten. I skov. 1988: Skåltegn på top og side af den vestlige overligger.

Undersøgelseshistorie

1823
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1823
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskrivelse af fortidsmindet.
1873
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUsign.
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Vaalse Vesterskov). Jættestue. - Jordhøjen er næsten forsvunden, der er kun en svag Forhøjning omkring Kamret. Dette er derved lagt blot, saa at alle Sidestenene rager frem med indtil Halvdelen over Jorden. - Kamrets Form og Bygning fremgaar af vedføjede Skitse. Kamrets Længderetning er Ø-V, dets Længde i indvendigt Maal 5.10 m, dets Bredde 1.40 m. Af Sidestenene mangler 1 i søndre Væg. Af Dæksten er To bevarede, en i hver Ende. De er dog skredne ned og støtter kun mod nogle af Sidestenene. Derved synes enkelte af disse at være bleven noget trykkede ud af Stilling. Den vestre Dæksten er ca. 2.20 x 1.60 m, ca. 1 m tyk, den østre 1.80 x 1.70 m., 1.10 m tyk. - Gangen udgaar fra Kamrets søndre Væg. Dens Sidesten er væsentlig jorddækkede. Især ses af vestre Side kun enkelte Toppe. - Længden er 5.30 m, Bredden i indv. Maal 0.90 m. - Kaldes "Store Bondekirke". - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs
1914
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue, "Store Bondekirke". Jordhøjen næsten helt afgravet, kammeret udvendigt halvt frigravet. Kammerets længde i ø-v er indvendig 5.10 m, bredden 1.40 m. Kammeret er sat af 14 sidesten (1 sten i s-væggen mod v. mangler). En dæksten i hver ende af kammeret er bevaret, men skredet ned i kammerets indre. Den vestre dæksten er 2.50 x 1.60 m x ca. 1 m, den østre 1.80 x 1.70 x 1.10 m. Kammeret jordfyldt i ca. halv højde. Fra søndre side, lidt ø. for midten, udgår en 5.30 m lang, indvendigt 0.90 m bred, næsten helt jorddækket gang, hvoraf 7 sten i ø-siden, 6 i v-siden er synlige. Ca. 4 m nord for kammeret ligger en større sten. I skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue, "Store Bondekirke", Vålse Vesterskov. Som beskrevet på blåt kort, bortset fra at 2 af den vestlige gangsides sten ikke ses, kun føles med stok. Film: 003:01:02 - overstreget på berejserblanketten. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Græs
1988
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters StiftsmuseumI forbindelse med en udflugt d. 29/3 1988 iagttog daværende museumsinspektør på Lolland-Falsters Stiftsmuseum en del skåltegn på toppen og den østlige side af den vestlige overligger (sagen har j.nr. 800-1988-11 i stiftsmuseets arkiv).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links