Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra nordøst
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130474a
Sted- og lokalitetsnummer
110305-146
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Rummelhøj", 4,40-6,40 m høj, 32 m i tværmål. I top en grav- ning 4 x 2 m bred, 1,25 m dyb. 1/3 af nordsiden afgravet. Syd- siden afgravet med indtil 2 m høj stejl brink, vestsiden med 1 m høj stejl brink. Fod mod SØ afpløjet. Lyngklædt og be- plantet med graner.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 6,0 x 30,0 x 22,0 m. Som tid. beskr., men overalt på siderne spor efter kreaturskader, der ses som omløbende kanter efter gamle, nu tilgroede brud. På den Ø-lige, kratbevoksede del mangler græsdække og overfladen er temmelig uregelmæssig med en større hulning nær toppen. Et par steder er overfladen revet op af væltede træer. Der ses at have været kreaturer på højen sidste år, men de har tilsyneladende ikke gjort skade. Da højfoden mangler på hele den tilgængelige del, er det lidt vanskeligt at fastslå højden. I V: Ca. 6 m., i NØ: Ca. 3,5 m., længde: Ø/V, bredde: N/S. I indgravningen mod S ligger en gammel harve. Ejeren lovede at fjerne harven og en del løst plastic og at lade støddene sidde, når han fjerner de væltede træer. Det indskærpedes, at der ikke må komme kreaturer på højen. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Fremtræder på afstand ret imponerende. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tilgroet med tjørn m.m.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links