4104-37-1
.
4104-37-2
.
4104-37-3
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
410437
Sted- og lokalitetsnummer
210202-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Emmerlev, art. nr. 120, bd. I, bl. 98. Emmerlev, art. nr. 311, bd. II, bl. 13 (sydl. del). Tingl.: 3/1 1923, Marie Sørensen og Bodil Lund Diplom til begge. Afmærkn.: MS 1923, Th. Thomsen ingen MS sås. Høj, 4,5 x 29 m, S for top en dyb skelgrøft i Ø-V. N-siden afgravet med stejl- brink. I toppen større, flad sænkning. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Til Beskrivelsen er benyttet: "Sognekrønike for Emmerlef Sogn. Begyndt i Vaaren 1855 af Johannes Hansen". Johannes Hansen (24/4 1808-8/2 1896) var Lærer i S Sejerslev 1832-62. Manuskriptet i 2 Foliobind bevares hos hans 2 ugifte Døtre i S. Sejerslev. Citeret nedenfor som J.H..] Høj. 4.50 M. høj, Diam. 29 M. Syd for Toppen gaar en dyb Skelgrøft i Ø-V. Nordsiden er afgravet med stejl Brink, det urørte Parti nord for Grøften 9 M. bredt foroven. I Toppen en større flad Sænkning. Græs-groet i Ager. Fennen hvori Størsteparten af Højen ligger, hed-der Gallefenne. - J.H. (I 14-15) 1855: "Storhøj -- kløvet af en Grøft. Sømærke. Højens Grøft og Nymølle i lige Linie er Retningen for Indsejlingen gennem Dybet til Højer Kanal". Bevoksning: 1983: Græs
1925
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,5 x 29 m. S. f. top en dyb skelgrøft i ø.-v. Nordsiden afgravet med stejlbrink. I toppen større, flad sænkning. Græs i ager. [[ingen MS sås]].
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorI højtop en ca. 4 x 5 m. bred forsænkning, der gennemskæres af en Ø/V-orienteret, tilgroet skelgrøft anlagt tværs over højen. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links