Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281218
Sted- og lokalitetsnummer
160504-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Storkehøj", 0,5-1,8 m høj (regnet fra randstenenes kant), 16-18 m i diameter. Meget forgravet, med mange større og mindre sten synlige på overfladen. Rester af fodkrans, med større, tæt sammenstillede sten, hvoraf en halv snes stykker in situ i østsiden. Tæt bevokset med krat, i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, Storkehøj kaldet, c. 12' høj og 180' i Tværmaal. Højen, der er bevokset med Tjørn, synes mest at bestaa af Sten, dækkede med lidt Jord. Et 2' dybt Hul, der findes i Toppen, er for c. 15 Aar siden gravet af Borupgaards Røgtere. Der opgravedes en Del Smaasten, men da der nede i Højen fandtes større Sten, standsede Arbejdet. Saa vidt vides, fandtes ingen Oldsager. Senere er der atter gravet, og ved denne Lejlighed er vist nok opgravet en Urne, da der laa Skaar og brændte Ben oven paa Højen. En Del store Sten ere synlige i Siderne, og Bunker af Sten fra Marken ere ophobede rundt omkring Højen.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Storkehøj", 0,5-1,8 m høj (regnet fra randstenenes kant) 16-18 m i diameter. Meget forgravet, med mange større og mindre sten synlige på overfladen. Rester af fodkrans, med større, tæt sammenstillede sten, hvoraf en halv snes stykker in situ i østsiden. Tæt bevokset med krat, i ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Storkehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bevoksningen meget tæt. Flere rævegrave i overfladen. Højden fra markoverflade ca. 2,5 m. På top mange sten, en del lagt i et kredsrundt anlæg (sekundært). Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMange forskellige løvtræer på og omkring højen - særligt nedenfor højen. Desuden græs, brændenælder og krat omkring højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links