Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260515
Sted- og lokalitetsnummer
180107-131
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1919 e.Kr. - 1939 e.Kr.); Gravsten, Nyere tid (dateret 1919 e.Kr. - 1939 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,7 x16 m, heri Aage Meyer Benedictsens urne nedsat, og hans gravsten står på toppen. Ellers uskadt. Bevokset med egekrat. Ændring af beplantningen og nyplantning tilladt.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. På toppen gravsten for .Åge Meyer .Benedictsen .1866-1927 De undertrykte nationers folk en lysende ånd for det danske folk .Katri Meyer .Benedictsen .1873-1970 På hver side af opgangen til toppen en stensat "bænk" i højsiden. 30.11.1990: Høj, mosbevokset kunstig stenrøse af større sten i top, herpå er rejst en gravsten over Å.M.B. som nævnt i fritekst, 1866-1927, herunder er rejst en sten, der hviler mod røsen, over Katri Meyer Benedictsen 1873-1970, i SØ- og Ø-lige højfod er indsat to halvcirkelformede stenkredse med rejst stenplade, uden inskription (dyregrave?), rundt om på højfod ligger spredte "pæne" sten, i NV en hel stensætning, ca. 5 m. fra højfod er rundt om sat et trådhegn med en grenlåge, med en hæk udenfor, højen er bevokset med egetræer og kaprifoliumkrat, i plantage, graven bliver fortsat passet, begrænset adgang til fods. Foto: 11-1-1. JBA Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links