Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
340371
Sted- og lokalitetsnummer
190513-38
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2601 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2601 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/2 1945 8/11 1962, aflyst. Lav høj, 1,6 x 16 m. N-fod forsvundet i grusgrav; højen truet af samme. Hul i toppen. Beplantet i Ø og S. Lynggroet i hede.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3403:71, Status: B
1945
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Esbjerg Museum
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse råstofgravning - Esbjerg Museum
1982
Museal besigtigelse - Esbjerg Museum
1984
Byggeri og anlæg - Esbjerg Museum
1984
Planlagt dyrkning - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1985
Museal udgravning - Esbjerg Museum
1994
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links